Trong những năm qua, vấn đề tích tụ ruộng đất trong nông nghiệp được quan tâm sâu sắc. Đây là con đường mới cho lực lượng sản xuất trong phát triển nông nghiệp. Tham khảo bài viết để biết Các hình thức tích tụ ruộng đất trong nông nghiệp hiện nay.

Dồn điền, đổi thửa

Đây là một hình thức tập trung ruộng đất trong nông nghiệp thông qua việc thực hiện quyền chuyển đổi đất nông nghiệp giữa các hộ nông dân trong cùng một địa bàn sản xuất từ các mảnh ruộng nằm phân tán ở các vị trí khác nhau thành các ô, thửa lớn tập trung tại một vị trí.

Các hình thức tích tụ ruộng đất trong nông nghiệp hiện nay
Có nhiều hình thức tích tụ ruộng đất trong nông nghiệp khác nhau

Hình thức này giúp tăng diện tích trên một thửa ruộng, tạo thuận lợi cho hộ canh tác, áp dụng cơ giới hóa nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; từng bước phân công lao động trong từng địa bàn, tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích sản xuất.

Khi thực hiện theo hình thức này cần chú ý bảo đảm sự chênh lệch địa tô giữa các thửa ruộng trong cùng một khu vực có cùng hệ số chuyển đổi, cũng như lợi thế về địa lý, hạn chế mức thấp nhất chênh lệch giữa các khu, các thửa.

Cho thuê, chuyển nhượng quyền sử dụng

Hình thức này xuất phát từ nhu cầu giao dịch giữa người nắm quyền sử dụng đất và người có nhu cầu thuê. Thông qua hợp đồng thuê, cá nhân hoặc tổ chức, doanh nghiệp thuê đất được chủ động hoàn toàn việc sản xuất, canh tác trên đất trong một thời gian nhất định theo hợp đồng thuê đã được ký kết.

Các hình thức tích tụ ruộng đất trong nông nghiệp hiện nay

Hình thức trả tiền thuê ruộng đất có thể theo từng vụ, từng năm hoặc cho cả thời gian thuê. Thời gian cho thuê được thỏa thuận ổn định để người thuê tính toán phương án sản xuất hợp lý.

Với hình thức này cần chú ý đến thoả thuận giữa hai bên, các yêu cầu, điều khoản phải ghi rõ trong hợp đồng để tránh những phát sinh rắc rối sau này.

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Đây là hình thức người nông dân chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp cho người có nhu cầu. Về bản chất đây là việc bán đất nông nghiệp. Người nông dân sẽ không còn quyền đối với đất sau khi đã chuyển nhượng.

Người thu mua đất có thể sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như: sản xuất, xây dựng nhà xưởng, công trình….

Các hình thức tích tụ ruộng đất trong nông nghiệp hiện nay

Với hình thức này cũng cần lưu ý đến hợp đồng mua bán, chuyển nhượng giữa hai bên để tránh những rắc rối sau này.

Góp quyền sử dụng đất

Đây là hình thức tích tụ, tập trung đất đai thông qua việc những người nông dân tự nguyện góp đất cùng tiến hành tổ chức sản xuất, kinh doanh và cùng hưởng lợi thành quả sản xuất.

Hình thức này có 2 dạng cơ bản: Người có đất liên kết, hợp tác với người sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh và Người có đất góp vốn bằng quyền sử dụng đất để sản xuất kinh doanh.

Cả hai hình thức này đều có những rủi ro nhất định vì thế cần cân nhắc trước khi quyết định.

Mặc dù có nhiều hình thức khác nhau nhưng mục tiêu của chủ trương khuyến khích tập trung ruộng đất là nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, thông qua mở rộng quy mô sản xuất phù hợp, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ và hình thành khu vực chuyên canh theo hướng sản xuất nông nghiệp hiện đại, chuyên môn hóa gắn với thị trường.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here