Ngày nay, nếu muốn học tập, tìm hiểu về một lĩnh vực nào đó thì chỉ cần lên Google, tìm tài liệu và tải về, tự học là cách nhanh và tiết kiệm nhất. Nếu bạn muốn tìm hiểu về Luật đất đai năm 2013, thì chẳng cần Thầy dạy giỏi hay cao siêu gì đâu, các văn bản liên quan đến Luật đất đai 2013 dưới đây sẽ giúp bạn có cả kiến thức về Luật đất đai trong tầm tay. Vậy, đó là những văn bản nào.

Thứ nhất, Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai (Có hiệu lực từ 01/07/2014). Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai. Muốn tìm hiểu kỹ về Luật đất đai 2013, đây là văn bản đầu tiên bạn nên đọc qua.

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai.

Thứ hai, Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Có hiệu lực từ 05/07/2014). Thông tư này quy định những vấn đề về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác. Đây chắc chắn là vấn đề được nhiều người quan tâm.

Thứ ba, Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính (Có hiệu lực từ 05/07/2014). Thông tư quy định về những thủ tục, giấy tờ cần có trong hồ sơ địa chính.

Thông tư quy định về những thủ tục, giấy tờ cần có trong hồ sơ địa chính

Thứ tư, Thông tư 26/2014/TT-BTNMT về Quy trình và Định mức kinh tế – kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành (Có hiệu lực từ 15/07/2014).

Thứ năm, Thông tư 29/2014/TT-BTNMT về Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Có hiệu lực từ 17/07/2014)

Thứ sáu, Thông tư 30/2014/TT-BTNMT về Quy định quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất (Có hiệu lực từ 17/07/2014. Thông tư này quy định một số điều liên qua đến hồ sơ giao đất, cho thuê đất đai,…

Thứ bảy, Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai.

Thứ tám, Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất (Có hiệu lực từ 01/07/2014. Nghị định quy định về giá đất, theo bảng giá của địa phương.

Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Có hiệu lực từ 17/07/2014)

Thứ chín, Thông tư 36/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

Thứ mười, Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất (Có hiệu lực từ 01/07/2014).

quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất

Thứ mười một, Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45 về thu tiền sử dụng đất(Có hiệu lực từ 01/08/2014). Thông tư này hướng dẫn về quy định thu tiền đất.

Thứ mười hai, Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (Có hiệu lực từ 01/07/2014).

Mười ba, Thông tư 77/2014/TT- BTC hướng dẫn Nghị định 46 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (Có hiệu lực từ 01/08/2014).

Mười bốn, Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (Có hiệu lực từ 01/07/2014).

Mười lăm, Thông tư 37/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Đây là các văn bản liên quan đến Luật đất đai 2013 mà những người muốn tìm hiểu Luật nên đọc qua nhé.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here