Đất ont, skc … là những ký hiệu được Bộ Tài nguyên môi trường quy định ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng. Cùng Nhadat.net- Thổ địa Nhà đất tìm hiểu thêm về các loại đất này cũng như ký hiệu các loại khác.

Đất ONT, SKC là gì?

Theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT, tại điểm 2.5 Mục III về dữ liệu mục đích sử dụng đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng thì ONT là đất ở tại nông thôn.

Đất ONT đất SKC là gì và ký hiệu các loại đấtĐất ONT đất SKC là gì và ký hiệu các loại đất

Tương tự như vậy, đất SKC là đất cơ sở sản xuất, kinh doanh;

So sánh sự khác nhau cơ bản giữa hai loại này là:

– ONT là đất thổ cư, người sở hữu có quyền xây dựng nhà ở kiên cố, nếu chưa xây dựng thì người sử dụng cũng có thể trồng cây hàng năm / hoa màu mà không bị xử phạt vì luật chưa quy định về điều này.

Đất ont, skc là gì và ký hiệu các loại đất

– Đất SKC là đất phi nông nghiệp, được sử dụng vào mục đích sản xuất công nghiệp, tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp và kinh doanh, dịch vụ; bao gồm đất khu công nghiệp; cơ sở sản xuất, kinh doanh; cho hoạt động khoáng sản; sản xuất vật liệu xây dựng…

Có thể hiểu đơn giản đây là loại đất sản xuất, kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp không phải là để xây dựng nhà ở. Nếu muốn xây dựng nhà ở thì phải thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng. Nếu được chấp thuận thì mới được xây dựng.

Ký hiệu các loại đất

Bộ Tài nguyên môi trường quy định tại Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT, tại điểm 2.5 Mục III về dữ liệu mục đích sử dụng đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

– “ODT” là đất ở tại đô thị;

– “TSC” là đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp của Nhà nước;

– “TSK” là đất trụ sở khác;

– “CQP” là đất quốc phòng

-“CAN” là đất an ninh; “SKK” là đất khu công nghiệp;

– “SKC” là đất cơ sở sản xuất, kinh doanh;

– “SKS” là đất cho hoạt động khoáng sản;

– “SKX” là đất sản xuất vật liệu, gốm sứ;

– “DGT” là đất giao thông; “DTL” là đất thủy lợi;

– “DNL” là đất công trình năng lượng;

– “DBV” là đất công trình bưu chính, viễn thông;

– “DVH” là đất cơ sở văn hóa;

– “DYT” là đất cơ sở y tế;

– “DGD” là đất cơ sở giáo dục – đào tạo;

– “DTT” là đất cơ sở thể dục – thể thao;

– “DKH” là đất cơ sở nghiên cứu khoa học;

– “DXH” là đất cơ sở dịch vụ về xã hội;

– “DCH” là đất chợ;

– “DDT” là đất có di tích, danh thắng;

– “DRA” là đất bãi thải, xử lý chất thải;

– “TON” là đất tôn giáo;

– “TIN” là đất tín ngưỡng;

– “NTD” là đất nghĩa trang, nghĩa địa;

– “MNC” là đất có mặt nước chuyên dùng;

– “PNK” là đất phi nông nghiệp khác. Đối với đất SX nông lâm nghiệp:

– “LUA” là đất trồng lúa

– “COC” là đất cỏ dùng vào chăn nuôi;

– “HNK” là đất trồng cây hằng năm khác;

– “CLN” là đất trồng cây lâu năm;

– “RSX” là đất rừng sản xuất;

– “RPH” là đất rừng phòng hộ;

– “RDD” là đất rừng đặc dụng;

– “NTS” là đất nuôi trồng thủy sản;

– “LMU” là đất làm muối;

– “NKH” là đất nông nghiệp khác.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here