Luật thuế đất phi nông nghiệp có hiệu lực đã buộc những người sử dụng phải thực hiện thủ tục kê khai theo đúng quy định pháp luật. Sau đây là một số hướng dẫn kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế … dẫn đến làm thay đổi chủ sử dụng đất thì việc này cũng là bắt buộc.

Nguyên tắc kê khai

Những nguyên tắc này Quy định tại Điều 18 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Theo đó:

– Người nộp thuế (NNT) có trách nhiệm điền chính xác các thông tin liên quan đến NNT; Các thông tin liên quan đến thửa đất như diện tích, mục đích sử dụng. Nếu đã được cấp Giấy chứng nhận thì phải điền đầy đủ các thông tin trên Giấy chứng nhận như số, ngày cấp, số tờ bản đồ, diện tích đất, hạn mức (nếu có).

Hướng dẫn kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là một trong những yêu cầu bắt buộc đối với người sử dụng đất

 

– Hàng năm, NNT không phải thực hiện khai lại nếu không có sự thay đổi về NNT và các yếu tố dẫn đến thay đổi số thuế phải nộp. Trường hợp phát sinh các sự việc dẫn đến sự thay đổi về NNT thì NNT mới phải kê khai và nộp hồ sơ theo hướng dẫn trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát sinh các sự việc trên; Trường hợp phát sinh các yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp (trừ trường hợp thay đổi giá 1m2) thì NNT phải kê và nộp hồ sơ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát sinh các yếu tố làm thay đổi.

– NNT thuộc diện phải kê khai tổng hợp thì phải thực hiện lập tờ khai tổng hợp và nộp tại Chi cục Thuế nơi đã chọn và đăng ký.

Hướng dẫn kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệpLưu ý rằng việc kê khai chỉ áp dụng đối với đất ở và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng.

Hướng dẫn kê khai

Hồ sơ bao gồm:

– Đối với trường hợp khai tổng hợp hồ sơ gồm:

+ Bản chụp các giấy tờ chứng minh thuộc diện được miễn, giảm (nếu có).

+ Bản chụp các giấy tờ liên quan như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng, Quyết định giao đất, Quyết định hoặc Hợp đồng cho thuê, Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng;

+ Mẫu số 01/TK-SDDPNN áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân hoặc mẫu số 02/TK-SDDPNN áp dụng cho tổ chức;

– Đối với trường hợp thuế phải nộp của năm, hồ sơ gồm:

+ Mẫu số 03/TKTH- SDDPNN

Người nộp thuế có trách nhiệm điền chính xác các thông tin liên quan như: tên, số chứng minh nhân dân, mã số thuê, địa chỉ nhận thông báo; Các thông tin liên quan đến thửa đất như diện tích, mục đích sử dụng. Nếu đã được cấp Giấy chứng nhận thì phải khai đầy đủ các thông tin trên Giấy chứng nhận như số, ngày cấp, số tờ bản đồ, diện tích đất, hạn mức (nếu có).

Hướng dẫn kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

NNT thuộc diện phải kê khai tổng hợp theo hướng dẫn tại Thông tư này thì phải thực hiện lập tờ khai tổng hợp và nộp tại Chi cục Thuế nơi người nộp thuế đã chọn và đăng ký.

Bài viết hy vọng đã mang lại cho các bạn những thông tin hữu ích để thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.

Chúc các bạn thành công!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here